محصولات
 
EZ-300-NMH-X
Times Microwave
Datasheet
EZ-400-NMH-X
Times microwave
Datasheet


 


 

EZ-400-NF
Times Microwave
Datasheet
TC-600-NMH-X
Times Microwave
Datasheet
  

TC-600-NMH 75/70
Times Microwave
Datasheet
EZ-600-NMH-X
Times Microwave
Datasheet 

 

 

NM LMR200
Amphenol
Datasheet
N Male7/8F
Acome
Datashett


 


 

N Female7/8
Acome
Datasheet
N Male1/2SF
Acome
Datasheet

 
N Male 1/2F
Acome
Datasheet
N Female 1/2 SF
Acome
Datasheet

 
N Female 1/2F
Acome
Datasheet
N Male 1/4F
Acome
Dtasheet

 
N Female-1-1/4F
Acome
Datasheet
N Male1/2L
Acome
datasheet
 
N Female-1-5/8F
Acome
Datasheet
NMale-1-5/8F
Acome
Datasheet 
NMale 7/8LA
Acome
Datasheet
تلفن: 02188781245             فکس: 02188778287
ايميل: info@fatehsa.com    
آدرس: بلوار آفريقا - خيابان والي نژاد - پ 1 برج افرا - واحد1064
کد پستي : 1969735511
صفحه اصلي | درباره ما | محصولات | خدمات | تماس با ما